Kiškis

Atsiskyręs, laimingas estetas. Kinijoje manoma, kad žmonės, gimę po šiuo ženklu, yra sėkmingi. Kiškis nori patogaus, grožio apsupto gyvenimo. Jis labai vertina taiką ir tylą. Nesvarbu, kokia gyvenimo situacija būtų, jis nepripažįsta fizinės jėgos naudojimo. Įgimtas jautrumas ir švelnumas daro jį populiarų aplinkinių rate. Nors Kiškis ir nėra labai ambicingas siekdamas karjeros, jo sumanumas lemia pasisekimą neįdedant daug pastangų. Dėl savo tarpininkavimo sugebėjimų ir mokėjimo išklausyti, turi talentą diplomatijai, politikai. Apdovanotas artistiniais sugebėjimais, ypač vaidybiniais. Būdamas prieraišus romantikas, Kiškis negali gyventi be meilės. Visgi, kurti šeimą dažniausiai nusprendžia gana vėlai. Bet kai sukuria, dėl jos būna pasiruošęs padaryti bet ką.

Svarbus vaidmuo Kinų zodiake tenka 5 elementams: Vandeniui, Medžiui, Ugniai, Žemei ir Metalui. Vienas iš šių elementų taip pat gali turėti įtakos jūsų ženklui.