Gaidys

Ryžtingasis ekscentrikas. Gaidys – tragiškasis Kinų zodiako atstovas: turi sparnus ir norą skristi, tačiau yra priverstas vaikščioti žeme. Dažnai esti nesuprastas, tačiau neketina prisitaikyti – kiti turi derintis prie jo. Jis išdidus ir ištikimas, neretai pritrūksta takto bei tolerancijos. Gaidys neina į kompromisus, todėl jį labai sunku įtikinti. Tiki tuo, ką mato, ir mano, jog mato geriausiai. Kaip viršininkas gali būti tironiškas, daug reikalaujantis iš kitų ir iš savęs paties. Mėgsta meilikavimą. Drąsus, besimėgaujantis naujais iššūkiais, todėl jį sunku pavyti. Bendraujant su kitais problemų gali sukelti jo irzlumas. Tinkama karjera Gaidžiui – žurnalistas. Dažniausiai gyvena spalvingą gyvenimą ir yra labai egoistiškas meilės reikaluose.

Svarbus vaidmuo Kinų zodiake tenka 5 elementams: Vandeniui, Medžiui, Ugniai, Žemei ir Metalui. Vienas iš šių elementų taip pat gali turėti įtakos jūsų ženklui.